Skärgårdssjukhuset

Kolerasjukhus, transitläger och sommarskola för sjövärnskåren. Vad som jag lärde mig här var vikten av att förbereda mig och kontrollera utrustningen. Det är väldigt mörkt i bygnaden och fungerande belysning är vitalt.
BIB 9917  BIB 9965  BIB 9891  BIB 9865 
BIB 9876  BIB 9895  BIB 9897  BIB 9915 
BIB 9886