Skogsgruvan

Nästintill tom by, en farbror som säljer fiskekort ger oss anvisningar om hur vi ska köra. Grusväg, knappt synlig korsning med skogsväg. En bit in där och vi kan skönja den mellan träden.
BIB 1898  BIB 1892  BIB 1915  BIB 1867 
BIB 1991  BIB 2023  BIB 1849  BIB 2006 
BIB 1899  BIB 1973  BIB 1865  BIB 1925 
BIB 1934