Stora Vika

Kalkbrott/cementfabrik som var igång mellan 1948 och 1981. Linbanan mellan brottet och fabriken var 670 meter lång. En för dyr produktionsmetod (årselförbrukning på 45 miljoner kilowattimmar) gjorde stället olönsammt och cementa stängde ned stället.
BIB 3418  BIB 3380  BIB 3304  BIB 3313 
BIB 3457  BIB 3427  BIB 3356  BIB 3344