Järnvägen

Förra skelskiftet, Herr Siemens köpte 200 hektar mark just norr om Berlin. Fabriker och bostäder till arbetarna byggs och Siemensstadt tar form. Efter ett par årtionden behövs fler arbetare och en pendellinje byggs, banbrytande upphöjd på stålviadukter. Vi hoppar fram till östtyskland 1980, strejk pga dåliga arbetsvilkor. Nya tunnelbanelinjen U7 blir klar och myndigheterna stänger ned linjen. Sedan har den stått där, väntande, tyst.
BIB 9329  BIB 9433  BIB 9391  BIB 9375 
BIB 9368  BIB 9366  BIB 9322  BIB 9394 
BIB 9406  BIB 9412  BIB 9420  BIB 9434 
BIB 9446  BIB 9451  BIB 9461  BIB 9469 
BIB 9475  BIB 9488  BIB 9505