Ostwall

En rejäl gammal försvarsanläggning detta.
När sovjet intog anläggningen så hittades en massa nazistskatter, ett 58 godsvagnar långt tåg gick härifrån mot moskva med guld och konst.
BIB 7161  18 meter ned från marknivå.  BIB 7182  Den nordligaste stationen.  BIB 7183  BIB 7178 
BIB 7173  BIB 7175  Gott om fladdermusspillning här...  BIB 7189